Karin Abelskamp-Boos

Karin Abelskamp-Boos

directeur | eigenaar

Karin heeft na haar studie Archeologie aan de VU enkele jaren binnen een internationaal onderzoeksproject voor de toenmalige ROB gewerkt. Bij de Projectgroep Archeologie Betuweroute heeft zij het begin van de commerciële archeologie meegemaakt. Karin heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring als conserveringsspecialist en restaurator.

Karin Abelskamp - Boos
Lauryn Abelskamp

Lauryn Abelskamp

allround medewerker

Lauryn is ruim 5 jaar werkzaam in de praktijk van de conservering van archeologische en historische voorwerpen.

Zij voert diverse werkzaamheden uit bij voorkomende logistieke processen en verzorgt de documentatie en rapportage.

Lauryn Abelskamp

Waar

Het ruime, goed uitgeruste atelier van Vesta bevindt zich in aan Netwerk 53 in Purmerend. Daar worden archeologische en historische vondsten geconserveerd, gerestaureerd en bewaard. Ook op locatie kunnen werkzaamheden worden verricht: in het veld bij een opgraving, in een museum, depot of in-company.

Waarom

Ons erfgoed is van ons allemaal. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat ook de volgende generaties het verleden kunnen leren kennen. Vesta neemt die verantwoordelijkheid. Daarom:

erfgoed: geen zorg voor later!

En verder?

Vesta zet zich verder in voor begrip, verbreding en verdieping van de conservering binnen de archeologie. Door de dialoog aan te gaan met o.a. archeologen, andere specialisten en vakgenoten hoopt Vesta bij te dragen aan de kennis over en het behoud van het archeologisch en historisch erfgoed.

Lid van
Lid van
Lid van