Conservering & Restauratie

Voor archeologische en historische voorwerpen uit opgravingen en collecties die (extra) zorg en aandacht nodig hebben worden diverse onderzoeks- en behandelmethoden en materialen ingezet.

Vesta werkt hiervoor nauw samen met diverse (internationale) specialisten.

Niet alleen om de voorwerpen goed te bewaren maar ook toegankelijk te maken voor het publiek en beschikbaar te houden voor toekomstig onderzoek.

Werkzaamheden

Onderzoek & Advies

Er komt nogal wat kijken bij het waarderen en bewaren van archeologische of historische objecten.

Een selectie- of quickscan geeft zicht op de informatiewaarde van de vondsten voor onderzoek, publicatie of expositie.

Een conditiescan van een (deel)collectie kan probleemgevallen opsporen, knelpunten signaleren en een collectieplan ondersteunen.

Voorlichting & Educatie

Vesta weet de weg binnen het Kwaliteitssysteem voor de Nederlandse archeologie (KNA), het kader waarbinnen archeologisch/ specialistisch onderzoek van de AMZ-cyclus in ons land moet worden uitgevoerd.

Ook is Vesta op de hoogte van de meest recente onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van conservering en restauratie in binnen- en buitenland.

Door het geven van voorlichting en cursussen en het begeleiden van stagiaires en aankomende specialisten wordt deze kennis gedeeld.