Conservering & Restauratie

Voor archeologische en historische voorwerpen uit opgravingen en collecties die (extra) zorg en aandacht nodig hebben worden diverse onderzoeks- en behandelmethoden en materialen ingezet.

Vesta werkt hiervoor nauw samen met diverse (internationale) specialisten.

Niet alleen om de voorwerpen goed te bewaren maar ook toegankelijk te maken voor het publiek en beschikbaar te houden voor toekomstig onderzoek.

Werkzaamheden

Onderzoek & Advies

Er komt nogal wat kijken bij het waarderen en bewaren van archeologische of historische objecten.

Een selectie- of quickscan geeft zicht op de informatiewaarde van de vondsten voor onderzoek, publicatie of expositie.

Een conditiescan van een (deel)collectie kan probleemgevallen opsporen, knelpunten signaleren en een collectieplan ondersteunen.

Voorlichting & Educatie

De Beoordelingsrichtlijn (BNR) en het Kwaliteitssysteem voor de Nederlandse archeologie (KNA) beschrijven het kader waarbinnen archeologisch / specialistisch onderzoek in ons land moet worden uitgevoerd.

Vesta weet niet alleen de weg binnen de procedures en richtlijnen maar is ook op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van conservering en restauratie.

Door het geven van voorlichting en cursussen wordt deze kennis gedeeld.